Anmeldelser af Classic

C L A S S I C


Anmeldelse af Classic i Dirty Linen

Baltinget - Classic

This lively quintet embrace traditional Danish music with an infectious fervor that catches the ear most pleasantly. The more upbeat pieces have their echoes in traditional instrumentals of Ireland and rural America, while the slower pieces have a stately elegance with a bit of a classical touch. Classic is lovely all around, an unmitigated summery pleasure.


Anmeldelse af Classic i Spelemannsbladet - Norge 02/04 af Kjell Bitustøyl.

Baltinget - Classic

Den danske gruppa Baltinget er ein av dei verkelege veteranane i den nye danske folkemusikken. Dei har eksistert i over 10 år. Fyrste plata kom i 1995, sidan har der kome fleire utgjevingar og no er altså ein ny CD ute. Baltinget har vore hyppige gjester på festivalar og danske spelestader. Baltinget har stor respekt for dei tradisjonelle røtene, men er ikkje redde for å gå nye vegar med både arrangement og eigne komposisjonar.
På CD-en Classic trakterer dei fem medlemmerne i gruppa fele, trekkspel, gitar, kontrabass og perkusjon. Repertoaret er med eitt unntak tradisjonelle dansk folkemusikk. Felespelaren i gruppa, Tove de Fries, som bl.a. har gjesta Telemarkfestivalen, er av spelemannsslekt. Far hennar Niels de Fries, var spelemann, det same var farfaren. Ho står såleis i ein sterk slektstradisjon. Det kan nemnast at ho fekk prisen som årets instrumentalist i Danish Music Awards 2004.
Peter Uhrbrand, solid tradisjonsspelemann i Fanø-tradisjonen, skriv på plateomslaget at "Baltinget var - og er - på fornem vis med i forrerste række med hensyn til brugen af den tradisjonelle musik i mer rytmiske sammenhænge og dermed også i den nødvendige udvikling og fornyelse af den danske folkemusikk."
Med norske øyrer har kanskje mange danske grupper hatt ein viss tendens til å la elbass og trommer få dominere litt for sterkt i den arrangerte folkemusikken. Baltinget har på denne plata gått i motsett retning, for mens dei tidlegare også brukte el-bass til dels, er det no kontrabass og forsiktig perkusjon som er det berane i kompet. Dette kler musikken godt, og når så også både melodiane og dei til tider leikne og spenstige arrangementa fungerer fint, er dette blitt ein av dei beste danske folkemusikkplatene som underteikna nokon sinne har kome over.
Melodiane spenner frå danske "jigs" til sønderhoning, vals, mazurka, hamborger, hopsa m.v. Variasjonen er god og Tove de Fries sitt felespel som for det meste er i front, er poetisk, mjukt og med rytmisk snert. Ei melodisk perle på plata er laga av gitarspelaren Klaus Ravnsborg, medlem i gruppa, "Falken". Men også mange av dei andre melodiane som Baltinget har henta fram entan frå notebøker eller i tradisjonen er verdt å lyde til.
Baltinget har laga ei interessant plate, ei plate som også bør får fleire norske til å få augo opp for kva som skjer i dansk folkemusikk.


Omtale af Classic i Danmarks Radios P2 mandag den 29. august 2003 af John Højer Nielsen.

Radium

Classic er nok på mange måder en god og dækkende titel for den musik, der er på pladen. Det er rigtig godt og gedigent håndværk. Let og dansant rytmisk uden at være forceret eksperimenterende, og det gælder både, når de nyfortolker den traditionelle spillemandsmusik fra de gamle nodebøger, og når de skriver musikken selv. Det hele hænger faktisk ubrudt sammen.


Anmeldelse af Classic i magasinet Folk&Musik nr. 5, oktober 2003 af Niels Thorlund.

Classic

Spillemændene - og spillekvinden - i Baltinget hører til det vi kalder den unge generation af folkemusikere i Danmark, men ikke desto mindre har vi at gøre med et efterhånden veletableret navn, hvis første udspil daterer sig tilbage til 1995.
Baltinget har hele vejen igennem baseret deres repertoire på den traditionelle danske dansemusik, men samtidig arbejdet på at skabe et utraditionelt rytmisk udtryk. Netop arbejdet med de rytmiske arrangementer kulminerede foreløbigt med den berettiget roste cd Special i 1998 hvor en tilført blæsersektion bidrog en del til et stort og samtidigt nuanceret rytmisk lydbillede. Et besætningsmæssigt så svulmende orkester er dyrt at tage på landevejen med, og Baltinget måtte da også, trods kunstnerisk succes, ind i en periode med overvejelser og eftertanke. Her fem år efter Special og en redefinering af konceptet foreligger nu Classic. Titlerne siger måske mere end mange anmelderord...
Repertoiret er stadig traditionelt på nær en enkelt komposition af guitaristen Klaus Ravnsborg, og arrangementerne er stadig rytmisk eksperimenterende. Baltinget kommer godt rundt hos de gamle mestre og godt rundt i landsdelene med hovedvægten med hovedvægten lagt vest for Storebælt - dog med tre stykker lært af den københavnske violinspiller Peter Gorm Sørensen. Besætningen er rent akustisk: violin, harmonika, guitar, kontrabas og trommer/percussion. Lydbilledet er, i modsætning til visse tidligere perioder, sprødt og transparent. Det virker som en god ide. De enkelte musikeres overskudsfyldte kunnen på deres instrumenter ydes tilsyneladende maksimal retfærdighed i dette koncept. Både Baltinget selv og den omgivende medieverden har placeret Tove de Fries og hendes violin som et særligt branding-objekt i kapellet, og hendes overlegne evner kan da også fint retfærdiggøre placeringen, men uden at forklejne hverken hende eller rytmegruppen bør også Jesper Vinther Petersens tætte og præcise harmonikaspil fremhæves. Rytmegruppen sørger for at musikken får et rytmisk udtryk uden på nogen måde at overdøve de melodiførende instrumenter, og effekten er god når der af og til indlægges en rent rytmisk passage. De musikalske udførelser er blændende og umiddelbart vurderet også personlige, dog er det tydeligt at Tove de Fries' jævnlige tilstedeværelse på Fanø kombineret med hendes læretid hos sønderhospillemanden Peter Uhrbrand har givet hende særlige forudsætninger for at spille en autentisk sønderhoning - og med autentisk menes her uhrbrandsk. Her på anmelderens hjemmebane har han dog nok også bedre forudsætninger for at vurdere end når der tales thymusik eller Svenske Niels...
Konklusion: En plade langt over middel hvor et aldeles velspillende Baltinget har fundet det optimale udtryk med sin akustiske besætning. Denne musik vil tilfredsstille både mavesure alvorsmænd og lyse sjæle samt alle mellemvariablerne med sans for og lyst til den gamle danske dansemusik. Hele denne brogede flok bør indlemme Classic i samlingen - og mon ikke den formodentlig store køberskare vil tilgive Tove de Fries hendes momentane sydandalusiske bueføring...


Anmeldelse af Classic i Vejle Amts Folkeblad 3. oktober 2003 af Erik Andersen.

Ingen halm i Baltingets træsko

Baltinget er en af de danske folkemusikgrupper, der har valgt at krydre traditionen med indspark fra andre musikgenrer. Det er en oplagt og god ide. Dels tilfører det den traditionelle spillemandsmusik variationsmuligheder og bryder monotonien, dels fungerer elementerne af jigs og salsa-tonerne ganske enkelt fortrinligt sammen med polonaiser, hopsaer og valse.
På Baltingets nyeste album får vi 13 humørfyldte numre. Dels ny-arrangementer af klassikere, dels nyskrevne ting, stadig med afsæt i gedigen dansk og svensk danse-tradition.
Covernoterne fortæller udførligt om de enkelte numres oprindelse og historie. En god service, der føjer nye aspekter til dem under lytningen.


Anmeldelse af Classic i Fyens Stiftstidende 17. oktober 2003 af Aksel Brahe.

Respekt for musikken

Der arbejdes stadig med stort talent og smuk veneration på at veligeholde den danske spillemandsmusik, og der kan tilsyneladende stadig gøres fund i de gamle nodebøger og andre arkivalier til fornyelse af de efterhånden talrige folk-gruppers repertoire.
En af de fint etablerede er Baltinget, hvis medlemmer stort set alle er uddannet på Det fynske Musikkonservatoriums folkemusiklinje. Det er Tove de Fries, Jesper Vinther Petersen, harmonika, Klaus Ravnsborg, guitar, Peter Marquard Sejersen, kontrabas, og Jesper Falch, cajon, cymbals og shaker.
De præsenterer nu - efter de to cd'er "Live" i 1995 og "Special" i 1998 - endnu en række af de traditionsrige, gamle danse, hentet fra Fyn, Jylland, Fanø, Lolland-Falster og Thy.
De fem musikere kommer tæt på et autentisk nodebillede. Der tilsættes intet ekstra swing - musikken kan godt i sig selv klare den sag. Så respekten for musikken er absolut i højsædet, hvad enten det drejer sig om "Reventlow Jigs", "Kaptajn Bille og Jordomsejlingen", "Perrevals", "Svejtrit-suite", "Svenske Niels Hopsa" eller "Berggren Reels" for at nævne nogle af de ofte lidt kuriøse titler.


Anmeldelse af Classic i magasinet Hjemstavnsliv, december 2003 af Michael Sommer.

Baltinget - Classic

Baltinget er et af de velkendte navne på den danske folkemusikscene. Omkring 10 år har Baltinget eksisteret med skiftende besætninger. CD-debut'en var Live (1995), herefter kom en demo-cd Baltinget 6 med 4 numre (1996), Special (1998) og nu altså Classic.
Der er sket noget siden sidst. Baltinget består i dag af: Tove de Fries (violin), Jesper Vinther Petersen (harmonika), Klaus Ravnsborg (guitar), Peter Marquard Sejersen (kontrabas) og Jesper Falch (percussion). Per Bo spiller ikke længere violin og mandolin, Johnnie Frederiksen ikke længere harmonika, Jacob Houmøller ikke længere trommer, og der indgår ikke længere blæserkor i stor stil á la La Bottine Souriante. For så vidt er titlen Classic velvalgt, fordi cd'en repræsenterer en tilbagevenden til noget mere enkelt.
Men ikke et tilbageskridt! Baltinget er fortsat i udvikling, og det musikalske univers er siden 1998 udvidet en del. Baltingets arrangementer har kvaliteter, som er særlige for netop Baltinget: Der er så meget luft mellem melodi og akkompagnement, at der i praksis er fuldstændig frihed til at arbejde rytmisk, tonalt og harmoniseringsmæssigt helt på tværs af melodien. Musikken er smækfuld af rytmiske og tonale sammenstød, der imidlertid opleves som præcise bidrag til effektfuld bruttomusik. Kompetent, præcist - og derfor lytteværdigt og inspirerende.
Måske netop derfor er det også blevet sværere at forbinde Baltingets musik med dansk folkemusik / spillemandsmusik /traditionel musik. Melodimaterialet er utvetydigt traditionelt og dansk, men herudover er der ikke mange danske, folkemusikalske karakteristika tilbage. Det ser ud til, at Baltinget selv har ønsket at tage dette skridt mod internationalisering: et par glimrende engelskdanse fra Reventlows nodebog hedder fx "Reventlow Jigs", et par gode melodier fra Berggren "Berggren Reels". Ihukommende, hvor værdiladet netop dette med det danske er for mange: Der er ikke spor i vejen med at fravælge en dansk tilgang til folkemusikken - bare man vil det og også vælger konsekvenserne af det. Og her kunne man måske så sige, at dansk traditionel musik er til mere gavn for Baltinget, end Baltinget er for dansk traditionel musik?
Instrumentalt og musikalsk er de 5 musikere helt overlegne i forhold til deres stof. Der er ingen anstrengte steder, kiksere eller lign. Men der ligger nogle til- og fravalg i instrumentbehandlingen, som er meget markante. Jesper Vinther Petersens meget disciplinerede harmonikaspil er fx usædvanlig enkelttone-præget, sådan som fx Karen Tweed og andre engelsk/irske harmonikaspillere behandler deres traditionelle melodistof; det fungerer såmænd fint i sammenhængen, fordi det markerer harmonikaen og fremhæver dens rolle som melodiinstrument, ikke blot akkompagnatør. Og Tove de Fries har fravalgt den harpiks- og trælyd, det bueattack og den rytmiske melodibehandling, som normalt kendetegner dansk traditionel musik; også dette er velfungerende, fordi bandet lægger en klar rytmisk linje. Jeg kunne måske ønske mig, at Baltingets fremragende musikere fravalgte det internationale … og valgte dansk folkemusik tilbage. Med de melodi- og akkompagmentsmæssige ressourcer, som bandet råder over, ville det kunne blive til en magtfuld påvirkning og en visionær udvikling af dansk folkemusik, som ingen med rette kunne vise fra sig.
Baltinget Classic er folkemusik med internationale dimensioner, som enhver folkemusikinteresseret bør eje - kompetent, nutidigt og humørfyldt.